tłumaczenia

Dokonane dotychczas tłumaczenia obejmowały między innymi:


TECHNICZNE

Instrukcje obsługi i konserwacji

Instrukcje montażu

Deklaracje zgodności

Protokoły z inspekcji i przeglądów

Protokoły potwierdzenia wykonania robót

Raporty, Harmonogramy

Wyniki analiz laboratoryjnych

Dziennik budowy

Protokoły ze spotkań i narad

Projekty i Programy Prób Przedrozruchowych, Rozruchowych, Końcowych i Próbnej Eksploatacji

Specyfikacje techniczne

Certyfikaty i atesty

Protokoły rzeczowo-finansowe

Programy szkoleń

Projekt zasilania

Karty prób urządzeń

Metodologie przeprowadzenia prób

Procedury przeprowadzania prób

DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa)

Karty katalogowe

Wnioski materiałowe

Analiza selektywności

Schematy elektryczne

Sekwencja procesu

Analiza funkcjonalna

Faktury

Karty charakterystyki zaworów, aparatury pomiarowej, urządzeń wymagających certyfikacji UDT, pomp, silników, wentylatorów i dmuchaw,


KORESPONDENCJA

Korespondencja z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu, Podwykonawcami, Dostawcami,

Copyright LANGMAR 2013

Firma Langmar ma na swoim koncie współpracę i wykonywanie tłumaczeń między innymi z:


 1. Effector S.A.

 2. Kolporter S.A.

 3. BM Invest Group Sp. z o.o.

 4. Ideatur.pl Wirtualny doradca turystyczny

 5. Echo Investment S.A

 6. Usługowe Prowadzenie Ksiąg RACHUBA Ewa Lipińska

 7. Classen – Pol S.A

 8. WTE Wassertechnik Polska Sp. z o.o.

 9. Hochtief Polska S.A.

 10. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

 11. Degremont  S.A. Odział w Polsce

 12. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kiecach

 13. J.S.Hamilton Poland Ltd.

 14. Abrys

 15. FURMANEK RENEWAL Sp. z o.o. S.K.A.

 16. Altix Sp. z o.o.

PRAWNICZE I EKONOMICZNE, DOKUMENTY URZĘDOWE

Umowy (o pracę, zlecenia, o dzieło, dostawy, kupna-sprzedaży, umowy z o wykonawstwo, umowy z podwykonawcami i inne) oraz wszelkiego rodzaju porozumienia handlowe

Oferty handlowe

Pisma przedsądowe (powiadomienia o roszczeniu, wezwania do zapłaty)

Pisma sądowe (m.in. pozwy, odpowiedzi na pozwy, sprzeciwy od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, zarzuty  od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, apelacje, odpowiedzi na apelacje, pisma stron w toku postępowania)

Protokoły z negocjacji

Protokoły konieczności

Polityka finansowa firmy

Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń

Świadectwa Przejęcia

Bilanse i sprawozdania z działalności spółki


BHP

Procedury postępowania w przypadkach zagrożenia

Instrukcje dla osób przebywających na terenie budowy

Procedury pracy w przestrzeniach zamkniętych / wykopach/na wysokości

Pozwolenie na pracę

Raporty powypadkowe

Miesięczne raporty bhp

Raport z audytu bezpieczeństwa na terenie budowy

Pozwolenie na roboty niebezpieczne pożarowo

Procedura Lock out – Tag out

Ocena zagrożenia wybuchem

Procedura komunikacji

Procedura wstępu do pomieszczeń elektrycznych


INNE:

Katalogi i foldery reklamowe

Strony internetowe

Artykuły o zróżnicowanej tematyce (fizyka, informatyka, metodyka, psychologia) dla klientów indywidualnych

|    home    |    o firmie    |    tłumaczenia    |    nauczanie języka angielskiego    |    kontakt    |